Chiến lược của bạn – Giải pháp của chúng tôi – Hãy hành động ngay

Bảng giá phần mềm SOFTWAREVIET

Demo

Gói cơ bản

SOFTWAREVIET

Free

3 Day
 • Tất cả chức năng
 • Tất cả tiện ích
 • Không giới hạn USER

Starter

Gói cơ bản

SOFTWAREVIET

3.000.000

VNĐ / Năm
 • Quỹ
 • Thủ quỹ
 • Ngân hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hóa đơn
 • Thuế
 • Tổng hợp
 • Mua hàng
 • Kho
 • Thủ kho
 • Công cụ dụng cụ
 • 1 USER

Standard

Gói chuyên nghiệp

SOFTWAREVIET

10.000.000

VNĐ / Năm
 • Tính năng bao gồm Starter
 • Tài sản cố định
 • Hợp đồng
 • Khế ước vay
 • Ngân hàng điện tử
 • Thuế điện tử
 • 5 USER

Professional

Gói doanh nghiệp

SOFTWAREVIET

29.000.000

VNĐ / Năm
 • Tính năng bao gồm của Standard
 • Giá thành
 • Phân tích tài chính
 • Quản lý ngân sách
 • Thu nợ
 • Không giới hạn người dùng

Enterprise

Gói doanh nghiệp

SOFTWAREVIET

Liên hệ

 • Tính năng bao gồm của Professional
 • Xây dựng hệ sinh thái đa kênh
 • Tiếp nhận và phản hồi luồng thông tin trên 1 hệ thống
 • Quản lý bán hàng đa kênh: Facebook,Zalo,…
 • Xây dựng theo nhu cầu KH
 • Không giới hạn người dùng

Đặt mua phần mềm online

Liên hệ}