Chiến lược của bạn – Giải pháp của chúng tôi – Hãy hành động ngay
Nicaraguan
Giải quyết vấn đề từ bên ngoài Doanh nghiệp
softwareviet
Giải quyết bài toán phát triển toàn vẹn dành cho mọi doanh nghiệp
Nicaraguan

Nỗi đau từ bên ngoài DN

Bán hàng
Dịch vụ
Tiếp thị thông minh

Tinh giản hoạt động bán hàng và dịch vụ chỉ trong một ứng dụng!

SOFTWAREVIET giúp bạn khai thác hiệu quả hoạt động bán hàng, dịch vụ và tiếp thị với các quy trình kinh doanh đầu cuối (End to End) và tích hợp với ứng dụng phổ biến: Line, Facebook, Box.com, Google Drive và Gmail.

SOFTWAREVIET rất dễ dàng sử dụng và cấu trúc hóa thông tin doanh nghiệp. Mọi thông tin đều được cập nhật liên tục. Bạn sẽ không còn phải làm các báo cáo thủ công hoặc lo lắng việc trễ hạn nữa.

Linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bạn!

Dễ dàng tùy chỉnh: danh sách công việc, bố cục, chủ đề, báo cáo, quy trình làm việc.

Người dùng có thể truy cập và sử dụng thông tin với nhiều chế độ xem khác nhau: Danh sách, Kanban. Mọi thứ được cá nhân hóa cho người dùng để tiện lợi khi điều chỉnh bố cục màn hình hoặc là đổi màu nền sao phù hợp với công ty. Người dùng còn có thể đánh dấu bất kỳ bản ghi nào ở mục yêu thích để có thể truy cập nhanh chóng hơn trong danh sách yêu thích.

Ứng dụng này thật linh hoạt phải không nào!

Linh hoạt (1920 × 500 px)
  • Làm việc linh hoạt!

  • Giải quyết việc quản lý thông tin khách hàng

  • Tương tác với khách hàng một cách hiệu quả

  • Dự đoán nhu cầu của khách hàng

  • Phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Device Slider

Liên hệ}